Svenska Lottakåren söker stabsassistenter till stabspoolen

Det finns ett växande behov av förstärkningsresurser som kan stötta upp ordinarie personal vid en oväntad händelse. Genom att ingå i stabspoolen blir du en flexibel resurs som myndigheter, landsting och kommuner kan åberopa när de behöver extra stöd. För att kunna söka till stabspoolen ska du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation och inte redan ha ett avtal.

Stabspoolen är en kvalificerad förstärkningsresurs för samhällets civila krisberedskap. Du ingår i en grupp med människor med olika bakgrund som kommer från olika frivilliga försvarsorganisationer som alla vill göra en insats i händelse av en samhällskris där myndigheternas ordinarie resurser inte räcker till.

Du får en bred utbildning i grundläggande krisberedskap, stabsmetodik och ledarskap. Dessutom deltar du i en årlig konferens för att upprätthålla dina kunskaper. Genom att ingå i stabspoolen får du möjlighet att delta i övningar och insatser.

Stabsassistenter i skarp insats i Omberg

De gårdar som har konstaterad smitta är avspärrade och för att minska risken för smittspridning vaccineras alla nötkreatur och får inom området.
- Vaccineringen sköts av ett team bestående av en veterinär och en fältassistent från Svenska Blå Stjärnan, berättar Jenny Persunger, en av de lottor som stödjer OLC i stabsarbetet.

Lottaminne från 40-talet: idrottslottakurs

Det stod i papperen jag fick, innan jag for på kursen, att kursledningen bemödade sig att hålla god och närande kost, eftersom kursen var mycket krävande. Och att den var krävande, det kan ni skriva upp. En enda lång strapats från morgon till kväll i 10 dagar, det var vad det var.

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

kampanj-bild

Sköt dig själv