Attack mot demokrati och mänskliga rättigheter

Än en gång har terrorn slagit till och oskyldiga människor drabbats. Jag tänker på offren i Paris och sörjer med dem som drabbats av detta fruktansvärda dåd. Det följer bara en dag efter självmordsattentaten i Beirut. 

Vi vill alla leva i ett öppet samhälle där jag som invånare kan känna mig trygg och säker, där alla människor är lika mycket värda och där demokrati och mänskliga rättigheter är en självklarhet. Men allt oftare hör vi talas om och ser händelser där det vi i Sverige ser som grundstenar i vårt samhälle, frihet och demokrati, utsätts för attack.

Lottakårens uppdrag - mer än vad du tror

Tidig lördag morgon tar Sollentuna lottakår emot deltagarna på Försvarsgården i Sollentuna. Det är 14 lottor från sex olika lottakårer. På schemat står det bland annat information om det militära försvaret, en historisk tillbakablick och fakta om hur Svenska Lottakåren fungerar som organisation.

Efter ett tag så kanske någon frågar “Är du gift, syster?”

Det är ett välbesökt föredrag på Ersta konferens den 21 oktober när Stockholms Länsförbund för Krisberedskap, SLFK, har bjudit in terroristexperten Magnus Ranstorp att föreläsa om våldsbejakande extremism. Frågorna är många bland besökarna inför ett komplext och känsligt ämne. Det finns en mängd drivkrafter och dragningskrafter och det handlar om en växelverkan mellan vänster- och högerextrema grupper, menar han.

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

Sköt dig själv