Stabsassistenter sökes till stabspool

Du som är intresserad av att engagera dig inom den civila krisberedskapen har nu en ny och intressant möjlighet. Tillsammans med Jordbruksverket kommer Svenska Lottakåren under 2016 bygga upp en resurspool med utbildade och övade stabsassistenter.

Det finns ett växande behov av förstärkningsresurser som kan stötta upp ordinarie personal vid en oväntad händelse. Genom att ingå i stabspoolen blir du en flexibel resurs som myndigheter, landsting och kommuner kan åberopa när de behöver extra stöd.

För att kunna söka till stabspoolen ska du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation och inte redan ha ett avtal.

Medmänsklighet som gör skillnad

Miljontals människor i Syrien har tvingats att lämna sina hem. De flesta befinner sig på flykt i Syrien eller har tagit skydd i flyktingläger i grannländer. Där lever de hoppackade utan tillräckligt med mat, värme och sjukvård. En del av dessa flyktingar har i desperation vänt sig till Europa för att söka asyl. Vissa tar vattenvägen över Medelhavet medan andra går tusentals mil via Turkiet. Båda vägar är fulla av risker, vissa så stora att en del inte överlever resan.

Attack mot demokrati och mänskliga rättigheter

Vi vill alla leva i ett öppet samhälle där jag som invånare kan känna mig trygg och säker, där alla människor är lika mycket värda och där demokrati och mänskliga rättigheter är en självklarhet. Men allt oftare hör vi talas om och ser händelser där det vi i Sverige ser som grundstenar i vårt samhälle, frihet och demokrati, utsätts för attack.

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

kampanj-bild

Sköt dig själv