Kårkalendarium

2016-06-02 18:00
2016 02

Sommaravslutning

Avslutning med sill, potatis och tipspromenad hos kårchefen vid Lilla Sten. Samåkning från Katrineholm kan ordnas, hör av dig till Annis.

2016-06-06 15:00
2016 06

Nationaldagsfirande på 6 juni

Fanborg anordnas i Stadsparken och vid Kungsholm 15.00.
Ansvarig: Stadsparken - Anette Jakobsson samling 13.00 Frivilligcentrum.
Kungsholm - Anita Lindblom Gustafsson samling 14.45 på plats.
Medtag gärna kaffekorg till Kungsholm för gemensamt fika efter firandet.

2016-07-01 17:30
2016 01

Teaterkafe vid Djulö friluftsteater

Malmköping och Katrineholms lottakårer anordnar kaffeservering vid 9 tillfällen i sommar. 3 personal/kväll behövs, bokning till Ingalill senast 1 juni.
Datum som gäller:
1 juli 18.30, 2 och 3 juli 16.00
8 juli 18.30, 8 och 9 juli 16.00
15 juli 18.30, 16 och 17 juli 16.00.
Bullar och kakor lämnas till Ingalill innan föreställningens början

2016-08-12 10:00
2016 12

"Rekrytering på torget" under Katrineholmsveckan v 32

Lottakåren deltar med personal under gemensamma rekryteringsdagar tillsammans med Hemvärn och övriga frivilligorganisationer i Katrineholm. Fältstab och "fältkok" modell äldre kommer att upprättas och bemannas samt en utställning med fokus på "Samhällskrisberedskap".
Tiderna som gäller är 12 augusti 10.00-18.00 och 13 augusti 10.00-16.00 .Tiderna delas ut när antalet deltagare är klart. Anmälan senast 2 juli om du kan vara med.

kampanj-bild

Sköt dig själv