Nyheter

2011-07-09

Rookie - att testa på det gröna livet

13 tjejer mellan 15-18 testar just nu det gröna livet under årets Rookie kurs på Svenska Lottakårens frivilligskola på P7. De har redan hunnit med att lära sig sjukvård, slå upp ett 20 tält, brandsäkerhet och slåss med myggen. Såhär berättar tjejerna själv om vad det varit med om de första dagarna:

Stressen kom tätt inpå, väldigt snabbt. Packning skulle fixas, ungdomsmärke skulle sys på uniformen och mycket mer än så. Efter en halv dags förberedelser skulle vi vara klara för torsdagens möte med vår nya vän (eller ovän?) fältet. Natten kom och sömnen kom ännu lite senare.

2011-07-09

Ingen skola utan styrning

Svenska Lottakårens frivilligskola på P7 har funnits sedan 1998 då arvet togs över från Ystad. Och ända sedan dess har skolan gett sina elever gedigen utbildning varje sommar. Varje skola är naturligtvis unik och i år ser det ut såhär:

Skolexpeditionen håller i alla trådarna för 64 elever, 24 instruktörer och 4 personer i skolledningen. Det är fem kurser som bedrivs där eleverna är fördelade på; GU-F 20 st, Gk Ledningsstöd 19 st, GB Ledningsstöd Hv 4 st, Underrättelsebefäl Hv 8 st och Rookie 13 st.

2011-07-08

Glädje och entusiasm på Svenska Lottakårens frivilligskola

Under gårdagen besökte rikslottachefen Annette Rihagen frivilligskolan på P7 Revingehed och besökte utbildningarna. Om hennes tankar och utbildningarna på skolan kan du läsa mer om på P7's webbplats.

2011-07-07

Ny utbildning till stabsgruppchef i hemvärnet

Den andra pilotutbildningen som bedrivs under Svenska Lottakårens frivilligskola på Revingehed just nu är GB Ledningsstöd där eleverna utbildar sig mot rollen som stabsgruppchef i Hemvärnet. 

Eleverna som går utbildningen menar att de får en bra förståelse för sina chefer och kollegor i staben och hur de som stabsgruppchefer kan stötta stabsarbetet. Plus att de även utvecklar sig själva och sin trygghet i rollen som chef.

2011-07-05

Ny kurs för underrättelsebefäl i hemvärnet

Under årets frivilligskola pågår två pilotutbildningar, Underrättelsebefäl i Hemvärnet och Ledningsstöd HV. Eleverna som går underrättelsebefälskursen är eller kommer att bli placerade som underrättelsebefäl i en Hemvärnsbataljonsstab. Som underrättelsebefäl kommer de, tillsammans med de övriga stabsmedlemmarna, ta fram det underlag chefen behöver för att fatta ett bra beslut. Och för underrättelsebefälet är det fokus på motståndarens förmåga.

2011-07-04

GU-F testar livet i grönt

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F) är den första obligatoriska utbildningen för den som är intresserad av att teckna avtal med Försvarsmakten. På Svenska Lottakårens frivilligskola på Revingehed genomför just nu 20 killar och tjejer GU-F och de har sammanfattat sina första dagar:

2011-07-02

Ledstödseleverna söker samband

I onsdags ryckte 19 ledstödselever in för att under två veckor lära sig vad stabsarbete är. De kommer att lära sig signalera på flera olika sambandsmedel, använda kryptoapparater och hur man bäst håller reda på den information som flödar genom en stab.

Kursen, genom Fanny, har sammanfattat sin upplevelser så här långt:

2011-07-02

Tjejer trotsade motståndet på Gotland

I slutet av juni tillbringade ett gäng unga lottor en vecka på tjejläger på Gotland.

Tjejerna har fått prova på olika övningar som har gett dem ny insikt om sin egen förmåga och hur en grupp fungerar. Bland annat har Fryshuset funnits på plats och genomfört övningar i självkänsla och självförtroende.

Sköt dig själv