Nyheter

2014-02-21

Svenskar vill hjälpa till vid svåra händelser

Opinioners årliga undersökning visar att 70% av oss svenskar är beredda att hjälpa till vid en svår händelse. Bland dem hittar vi så klart oss lottor. Genom vårt medlemsskap har vi tagit ett aktivt beslut att vi vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Genom utbildning och övning är vi dessutom väl förberedda.

2014-02-12

Mpower-ambassadör i Sydafrika

Catherine Chamera, Mpower-ambassadör och student vid Uppsala Universitet, har fått ett stipendie av SWEA (Swedish Women´s Educational Association International) som innebär att hon under fem veckor ska att driva ett socialt projekt i Sydafrika för att genom konst stärka unga tjejer.

2014-02-12

Debatten om Försvaret

Försvaret fortsätter vara ett hett ämne i debatten såhär i uppstarten av valåret. Försvarsberedningen kommer att i mars lämna en försvarspolitisk rapport och dess ordförande Cecilia Widegren påpekar i en artikel att 'Försvaret av Sverige börjar i Sverige'.
Försvarsminister Karin Enström ställer sig frågan 'Vad ska bort när Löfven bantar krisberedskapen?' och berättar i en artikel vilka åtgärder som regeringen gjort för att stärka samhällets krisberedskap.

2014-02-11

Om soldater som gjort utlandstjänst

Med start 2 mars inleder P1 en temavecka om soldater som gjort utlandstjänst och vad som händer när de kommer hem. Vi får möta både soldater och anhöriga som berättar om hur upplevelser under utlandstjänsten påverkat dem och hur de lever idag.

P1: När soldaten kommer hem

2014-02-10

Sköt dig själv i Hässleholm

I lördags fick en grupp Hässleholm-bor lära sig att klara sig själv när det oväntade händer. Hur gör du till exempel om du eller någon i din närhet skär sig med kniv och du inte har första förband tillgängligt? Deltagarna fick också med sig en checklista på saker som kan vara bra att ha hemma i förberedelse för ett långvarigt strömavbrott.

Läs artiklen på NorraSkåne.se

2014-01-29

Res med robotbåten Ystad i sommar

Föreningen Svenska Robotbåtar bjuder in till en militärhistorisk resa med robotbåten Ystad mellan Stockholm och Karlskrona.

Resan görs med anledning av en ny utställning på Marinmuset i Karlskrona med fokus på det kalla kriget. Robotbåt R142 Ystad är byggd i Karlskrona och var aktiv i flottan kring den här tiden. Idag är det Föreningen Svenska Robotbåtar som håller musiefartyget Ystad i fungerande originalskick.

Så följ med på en unik resa med Ystad som väger 240 ton och vars 3 st gasturbiner på 13 000 hk ger 40 knop.

2014-01-28

Hur överlever man samhällets kollaps?

De Sköt dig själv kurser som Lottakåren genomför tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan på några orter i nordöstra Skåne har väckt medialt intresse.

I en intervju med P4 Kristianstad berättar vår koordinator för utbildningen, Marie Falk, om varför det finns ett intresse för utbildningar som handlar om att förbereda sig inför det oväntade.

Lyssna på intervjun

2014-01-27

Kristianstadsborna lärde sig ta hand om sig själva

I lördags samlades Kristanstadsbor i studieförbundet Vuxenskolans lokaler där de med hjälpa av Gärds lottakår fick lära sig att ta hand om sig själv om det oväntade händer under kursen Sköt dig själv.

Läs artikeln i Kristianstadsbladet

2014-01-14

Frivilliga försvarsorganisationer ställer krav på försvarsberedningen

I en gemensam skrivelse ställer frivilliga försvarsorganisationer krav på försvarsberedningen. Kraven offentliggjordes på Folk och Försvars konferens i Sälen i dag 14 januari.

Riksdag och regering anser att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig funktion både för försvaret och krisberedskapen, men också för att skapa intresse för demokratiska principer hos ungdomar. Man ser dessutom organisationerna som en kostnadseffektiv resurs. Organisationerna vill att försvarsberedningen i praktiken tar fasta på detta.

2014-01-09

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen

12-14 januari är det dags igen för Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen och med ett supervalår framför oss kan vi säkert vänta oss ett och annat utspel.

Bland de ca 300 deltagarna finns representanter från politiken, näringsliv, myndigheter, ungdomsorganisationer och frivilliga försvarsorganisationer. Svenska Lottakårens rikslottachef och generalsekreterare finns på plats i Sälen.

kampanj-bild

Sköt dig själv