Nyheter

2013-11-26

Försvaret sparar på frivilligorganisationerna

Under hösten har Försvarsmakten fått sparkrav och det drabbar även Hemvärnet. På Skånska gruppen innebär det 4,5 miljoner som måste lämnas tillbaka och det drabbar bland annat de frivilliga försvarsorganisationerna. En tredjedel av det stöd som var planerat att gå till de frivilliga försvarsorganisationerna 2013 har nu dragits in.

Att Skånska gruppen väljer att spara in på stödet till frivilligorganisationerna ser vi som allvarligt. Vi vet att vår verksamhet är ett effektivt sätt att skapa folkförankring och engagemang för vårt försvar.

2013-11-20

Strängnäs lottakår firade 85 år

ekuriren.se uppmärksammade igår att Strängnäs lottakår firade 85-års jubileum. På plats för att uppvakta kårens medlemmar var rikslottachefen Annette Rihagen och kårens kontaktpersoner från överstyrelsen, Eva Nolsäter och Susanne Wahlgren.

Grattis till Strängnäs lottakår säger vi!

Läs artikeln på ekuriren.se

2013-11-19

Världstoalettdagen sätter fokus på vikten av god sanitet

Att ha tillgång till en toalett och därmed bra sanitet är något vi i Sverige tar för givet. Men för 2,5 miljarder människor i världen som saknar en toalett kan det vara förödande. 2000 barn dör varje dag i sjukdomar orsakade av dålig sanitet och smutsigt vatten. Sanitet är också en av de områden som är viktigast att säkra i samband med en katastrof, något som räddningsarbetarna på Filippinerna nu kämpar med.

FN har utnämnt 19 november utnämnts till världstoalettdagen för att sätta fokus på denna fråga som är ett av milleniemålen.

2013-11-13

Londonmöte om skydd av kvinnor i humanitära kriser

Idag är biståndsminister Hillevi Engström i London där hon tillsammans med Storbritanniens biståndsminister Justine Greening är ordförande för ett möte med fokus på att identifiera konkreta åtgärder för att skydda och möta behovet hos kvinnor och flickor vid humanitära kriser.

Det här är en fråga som står Lottakåren nära i och med vår insamling Ögat där din gåva går till UN Women:s program mot sexuellt och genusbaserat våld i Demokratiska Republiken Kongo.

2013-11-12

Kriskommunikation för medlemmar i FRG

6-8 december kan du som är aktiv medlem i en FRG utbilda dig i kriskommunikation där du får lära dig att hantera olika informationssituationer så att du i en krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt. Utbildningen genomförs i Södertälje av Civilförsvarsförbundet och du anmäler dig på deras webbsida innan 22 november.

2013-11-07

Träffa Lottakåren på Mötesplats samhällssäkerhet

13-14 november anordnas Mötesplats samhällssäkerhet på Kistamässan utanför Stockholm. Det är andra året som företag, organisationer, kommuner och myndigheter som jobbar med samhällets säkerhet får möjlighet att träffas för att samverka och utbyta kunskap.

Svenska Lottakåren finns på plats i mässan tillsammans med andra organisationer i FOS regi. Du hittar oss i monter C:55. Vi kommer informera om de möjligheter som finns att hos oss engagera sig för ett säkrare och tryggare samhälle, till exempel genom att gå vår Sköt dig själv utbildning eller utbilda sig för ett avtal med SSM.

2013-11-05

Vadå stabsassistent?

Nu har eleverna på ledningsstöd i Umeå kommit halvvägs igenom sin utbildning och fått grepp på vad det innebär att vara stabsassistent:

Kursen vi går heter grundkurs ledningsstöd och den befattning vi kan få som färdigutbildade är stabsassistent. Men vad innebär det? Vad gör man som stabsassistent, vad gör en stab?

2013-10-31

Sigurd, Ludvig, Kalle - KOM

Just nu genomförs utbildningen ledningsstöd i Umeå där eleverna efter nästan två veckors utbildning kommer kunna tjänstgöra som stabsassistenter. Eleverna har skickat den här hälsningen:

Sigurd, Ludvig, Kalle - KOM
När barn runt om i Sverige fick sitt höstlov öppnade en skola i Umeå och där är verksamheten nu i full gång. Det är Svenska Lottakåren som anordnar årets sista kurs i ledningsstöd.
Vi är 14 elever som har rest från landets alla hörn för att under två veckor utbilda oss till stabsassistenter.

2013-10-29

Dags att söka till VIKING 14

Nu är det dags att anmäla ditt intresse att delta i VIKING 14, en internationell övning som genomförs 31/3 till den 10/4 på flertal orter i Sverige, t ex Enköping, Uppsala, Kungsängen och Karlskrona. Till övningen finns behov av ett stort antal både underrättelse- och stabsassistenter men även TYR-operatörer fördelade på de olika orterna som är en del av VIKING 14. För att delta i VIKING 14 är det en fördel att du ha genomfört grundkurs i Ledningsstöd (eller motsvarande) och gärna även IntSAC.

2013-10-24

Länsstyrelser övar storskaligt strömavbrott

Idag genomförs samarbetsövningen El Prio på Nalen i Stockholm. Det är länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland som arrangerar övningen som fokuserar på ett scenario där stora delar av elförsörjningen måste stängas av för att förhindra en total kollaps av elnätet.

I Sverige har vi aldrig råkat ut för ett sådant scenario i verkligheten men det har varit nära. Och precis som du som är lotta vet så är det bra att vara övad och förberedd, då går allt mycket smidigare om det oväntade händer.

Sköt dig själv