Nyheter

2014-01-14

Frivilliga försvarsorganisationer ställer krav på försvarsberedningen

I en gemensam skrivelse ställer frivilliga försvarsorganisationer krav på försvarsberedningen. Kraven offentliggjordes på Folk och Försvars konferens i Sälen i dag 14 januari.

Riksdag och regering anser att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig funktion både för försvaret och krisberedskapen, men också för att skapa intresse för demokratiska principer hos ungdomar. Man ser dessutom organisationerna som en kostnadseffektiv resurs. Organisationerna vill att försvarsberedningen i praktiken tar fasta på detta.

2014-01-09

Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen

12-14 januari är det dags igen för Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen och med ett supervalår framför oss kan vi säkert vänta oss ett och annat utspel.

Bland de ca 300 deltagarna finns representanter från politiken, näringsliv, myndigheter, ungdomsorganisationer och frivilliga försvarsorganisationer. Svenska Lottakårens rikslottachef och generalsekreterare finns på plats i Sälen.

2013-12-20

MSB beslut om anslag för krisberedskap

I veckan tog MSB:s generaldirektör beslut om fördelningen av bidrag för 2014 från Anslag 2:4 Krisberedskap till bland annat frivilliga försvarsorganisationer.

För oss i Lottakåren innebär det att vi får fortsatt stöd för våra utbildningar för samhällets krisberedskap; ledarskap och stab samt provtagningsverksamheten för den nationella strålskyddsberedskapen.

2013-12-17

Öppettider under helgerna

Svenska Lottakårens kansli har stängt mellan jul och nyår från 23 december, men vi är åter på plats igen den 2 januari.

Medlemsrådgivarna stänger från 23 december och finns åter att nå den 7 januari.

God jul och Gott nytt år!

2013-12-16

Chat om förberedelserna inför Ivar

Efter stormen Ivars framfart i Jämtland anordnades en chat där Lisa Tenning, länsstyrelsens tjänsteman i beredskap, och Claes Ahlström, informationschef på länsstyelsen, svarade på frågor från medborgare om hur länet förbereder sig inför en kris.

Lisa och Claes svarade på frågor som om det skedde någon evakuering under stormen Ivar, om de kommer delta i några övningar framöver och om det inte borde finnas en regional resursgrupp av frivilliga.

2013-12-06

Lottakåren på julmarknad i Storforsen

På lördag är det dags för julmarknad i Storforsen som ligger i Älvsbyns kommun. Förutom hantverkare och möjlighet att åka hästskjuts finns Vidsels lottakår på plats och serverar fika och glögg.

Läs mer i Piteå-tidningen

2013-12-05

Berätta varför du är lotta

Idag 5 december firas frivillighetens dag världen över för att lyfta fram de insatser som vi frivilliga gör. Vi vet att du som lotta har ett stort engagemang och nu vill vi tillsammans med dig berätta för resten av världen varför vi är stolta över att vara lotta.

2013-12-04

Frivilliga viktigt resurs för att skapa uthållighet

Att frivilliga är en stor resurs för samhällets krisberedskap vet vi som lottor och det är också någonting som lyfts fram mer och mer.

MSB:s tidning Tjugofyra7 menar att det är kritiskt att frivilligresurser tillvaratas och i artikeln uttalar sig flera aktörer om vikten av att frivilliga nyttjas mer. Bland annat nämns vårt uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten som ett exempel där flera frivilligorganisationer deltar.

2013-12-04

Försvarsmaktens reklam syftar till eftertanke

Du har säkert stött på Försvarsmaktens senaste reklamkampanj ’Det är mycket nu’. Igår gjorde SVT Kultur en intervju med Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten om vad reklamen egentligen vill uppnå. Är det meningen att vi som ser den ska få dåligt samvete för att vi slösurfar och gillar våra vänners inlägg på sociala medier?

- Nej, säger Erik Lagersten, det viktiga är att du funderar över ifall det [Försvarsmakten] skulle kunna vara ett alternativ. Vi vill visa att det finns andra saker.

2013-11-26

Försvaret sparar på frivilligorganisationerna

Under hösten har Försvarsmakten fått sparkrav och det drabbar även Hemvärnet. På Skånska gruppen innebär det 4,5 miljoner som måste lämnas tillbaka och det drabbar bland annat de frivilliga försvarsorganisationerna. En tredjedel av det stöd som var planerat att gå till de frivilliga försvarsorganisationerna 2013 har nu dragits in.

Att Skånska gruppen väljer att spara in på stödet till frivilligorganisationerna ser vi som allvarligt. Vi vet att vår verksamhet är ett effektivt sätt att skapa folkförankring och engagemang för vårt försvar.

kampanj-bild

Sköt dig själv