Nyheter

2013-12-05

Berätta varför du är lotta

Idag 5 december firas frivillighetens dag världen över för att lyfta fram de insatser som vi frivilliga gör. Vi vet att du som lotta har ett stort engagemang och nu vill vi tillsammans med dig berätta för resten av världen varför vi är stolta över att vara lotta.

2013-12-04

Frivilliga viktigt resurs för att skapa uthållighet

Att frivilliga är en stor resurs för samhällets krisberedskap vet vi som lottor och det är också någonting som lyfts fram mer och mer.

MSB:s tidning Tjugofyra7 menar att det är kritiskt att frivilligresurser tillvaratas och i artikeln uttalar sig flera aktörer om vikten av att frivilliga nyttjas mer. Bland annat nämns vårt uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten som ett exempel där flera frivilligorganisationer deltar.

2013-12-04

Försvarsmaktens reklam syftar till eftertanke

Du har säkert stött på Försvarsmaktens senaste reklamkampanj ’Det är mycket nu’. Igår gjorde SVT Kultur en intervju med Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten om vad reklamen egentligen vill uppnå. Är det meningen att vi som ser den ska få dåligt samvete för att vi slösurfar och gillar våra vänners inlägg på sociala medier?

- Nej, säger Erik Lagersten, det viktiga är att du funderar över ifall det [Försvarsmakten] skulle kunna vara ett alternativ. Vi vill visa att det finns andra saker.

2013-11-26

Försvaret sparar på frivilligorganisationerna

Under hösten har Försvarsmakten fått sparkrav och det drabbar även Hemvärnet. På Skånska gruppen innebär det 4,5 miljoner som måste lämnas tillbaka och det drabbar bland annat de frivilliga försvarsorganisationerna. En tredjedel av det stöd som var planerat att gå till de frivilliga försvarsorganisationerna 2013 har nu dragits in.

Att Skånska gruppen väljer att spara in på stödet till frivilligorganisationerna ser vi som allvarligt. Vi vet att vår verksamhet är ett effektivt sätt att skapa folkförankring och engagemang för vårt försvar.

2013-11-20

Strängnäs lottakår firade 85 år

ekuriren.se uppmärksammade igår att Strängnäs lottakår firade 85-års jubileum. På plats för att uppvakta kårens medlemmar var rikslottachefen Annette Rihagen och kårens kontaktpersoner från överstyrelsen, Eva Nolsäter och Susanne Wahlgren.

Grattis till Strängnäs lottakår säger vi!

Läs artikeln på ekuriren.se

2013-11-19

Världstoalettdagen sätter fokus på vikten av god sanitet

Att ha tillgång till en toalett och därmed bra sanitet är något vi i Sverige tar för givet. Men för 2,5 miljarder människor i världen som saknar en toalett kan det vara förödande. 2000 barn dör varje dag i sjukdomar orsakade av dålig sanitet och smutsigt vatten. Sanitet är också en av de områden som är viktigast att säkra i samband med en katastrof, något som räddningsarbetarna på Filippinerna nu kämpar med.

FN har utnämnt 19 november utnämnts till världstoalettdagen för att sätta fokus på denna fråga som är ett av milleniemålen.

2013-11-13

Londonmöte om skydd av kvinnor i humanitära kriser

Idag är biståndsminister Hillevi Engström i London där hon tillsammans med Storbritanniens biståndsminister Justine Greening är ordförande för ett möte med fokus på att identifiera konkreta åtgärder för att skydda och möta behovet hos kvinnor och flickor vid humanitära kriser.

Det här är en fråga som står Lottakåren nära i och med vår insamling Ögat där din gåva går till UN Women:s program mot sexuellt och genusbaserat våld i Demokratiska Republiken Kongo.

2013-11-12

Kriskommunikation för medlemmar i FRG

6-8 december kan du som är aktiv medlem i en FRG utbilda dig i kriskommunikation där du får lära dig att hantera olika informationssituationer så att du i en krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt. Utbildningen genomförs i Södertälje av Civilförsvarsförbundet och du anmäler dig på deras webbsida innan 22 november.

2013-11-07

Träffa Lottakåren på Mötesplats samhällssäkerhet

13-14 november anordnas Mötesplats samhällssäkerhet på Kistamässan utanför Stockholm. Det är andra året som företag, organisationer, kommuner och myndigheter som jobbar med samhällets säkerhet får möjlighet att träffas för att samverka och utbyta kunskap.

Svenska Lottakåren finns på plats i mässan tillsammans med andra organisationer i FOS regi. Du hittar oss i monter C:55. Vi kommer informera om de möjligheter som finns att hos oss engagera sig för ett säkrare och tryggare samhälle, till exempel genom att gå vår Sköt dig själv utbildning eller utbilda sig för ett avtal med SSM.

2013-11-05

Vadå stabsassistent?

Nu har eleverna på ledningsstöd i Umeå kommit halvvägs igenom sin utbildning och fått grepp på vad det innebär att vara stabsassistent:

Kursen vi går heter grundkurs ledningsstöd och den befattning vi kan få som färdigutbildade är stabsassistent. Men vad innebär det? Vad gör man som stabsassistent, vad gör en stab?

Sköt dig själv